วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

System software

 1.ซอฟแวร์ระบบ(System  software)แบ่งเป็น 3 ประเภท  มีอะไรบ้าง
     1.ระบบปฏิบัตการ   
     2.โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
     3.โปรแกรมอรรถประโยชน์


2.ระบบปฏิบัตการคือ
    เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับควบคุมและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด


3.ระบบปฏิบัตการมีความสำคัญอย่างไร
     เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับควบคุมและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่ซีพียู หน่วยความจำ ไปจนถึงนำเข้าและส่งออก บางครั้งนิยเรียกรวมๆว่า  แพลตฟอร์ม


4.ระบบปฏิบัตการมีหน้าที่อย่างไร
   ควบคุมและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่ซีพียู หน่วยความจำ ไปจนถึงนำเข้าและส่งออก บางครั้งนิยเรียกรวมๆว่า  แพลตฟอร์ม


5.ตัวอย่งระบบปฏิบัตการที่สำคัญควรรู้จัก
 1 การจองและการกำหนดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
 2 การจัดตารางงาน
 3 การติดตามผลของระบบ
 4 การทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน
 5 การจัดแบ่งเวลา
 6 การประมวลผลหลายชุดพร้อมกัน

6.แอนดรอยดืหมายถึง  (Android)  คือ
   เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล


7.ios หมายถึง

IOS อาจหมายถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น